ΑΕΙ

Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών με την Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών ΤΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-01278

Περιοχές Εφαρμογής

Η μεθοδολογική ροή υλοποίησης του έργου ΑΕΙ αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες. Οι τρεις πρώτοι αναφέρονται στον τρόπο υλοποίησης του έργου ενώ ο τέταρτος αφορά στην απήχηση των νέων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αειφορία, στην κυκλική οικονομία και στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

Κάσος
Εύβοια
Μεγίστη
Ναύπακτος
Χάλκη
Σύμη
Καστελλόριζο
Χίος