Εταίροι

Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1987, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα με καλά οργανωμένες εγκαταστάσεις και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Το ΙΤΕ λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Ίδρυμα, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, περιλαμβάνει έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και το Ινστιτούτο Χημικών Μηχανικών Επιστημών.

`Η βασική στρατηγική προτεραιότητα του ΙΤΕ είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η παροχή ερευνητικών και τεχνολογικών υπηρεσιών στα Πανεπιστήμια, την Κυβέρνηση και τη Βιομηχανία. Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ προσανατολίζονται σε τομείς μείζονος επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος όπως: Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Επιστήμες Υπολογιστών, Βιοπληροφορική, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Περιβάλλον, Χημική Μηχανική, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτισμικές Σπουδές. Με τα χρόνια, το ΙΤΕ έχει καταστεί ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα, χάρη στα υψηλά ερευνητικά του αποτελέσματα και στην πολύτιμη κοινωνικοοικονομική συμβολή του.

Το ΙΤΕ έχει άριστα αποτελέσματα στα θέματα που καλύπτει, με σημαντική συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Τα σχετικά αποτελέσματα της έρευνας που δαπανάται στο ΙΤΕ φθάνουν συχνά στο κοινό, μέσω τοπικών μέσων ενημέρωσης ή με την παροχή συμβουλών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε συνεχή προσπάθεια συμβολής στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ευημερία της κοινότητας.