Εταίροι

ΤΕΛΕΣΤΩ

Η ΤΕΛΕΣΤΩ λειτουργεί από το 2004, με έδρα στον Χολαργό – Αθήνα. Ο χώρος δραστηριότητας της ΤΕΛΕΣΤΩ περιλαμβάνει καινοτόμες λύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και διακρίνεται για την τεχνογνωσία της σε τομείς όπως: λύσεων ΙοΤ & εφαρμογών «Έξυπνων πόλεων», σχεδιασμού/ ανάπτυξης/ παραμετροποίησης λογισμικού & εφαρμογών, ολοκλήρωσης ασύρματων & ενσύρματων δικτύων δεδομένων, ασύρματων δικτύων αισθητήρων, συστημάτων επιτήρησης/ απομακρυσμένης παρακολούθησης ενεργειακών/ υδάτινων πόρων/ υποδομών, λύσεων υποστήριξης ασφαλούς εκκένωσης χώρων συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κλπ.

Παράλληλα, η εταιρία αναλαμβάνει την σχεδίαση και υλοποίηση έργων hardware, ψηφιακών ή/και αναλογικών ηλεκτρονικών, καθώς και firmware (ARM, AVR/Arduino) και διαθέτει σημαντική εμπειρία στην σχεδίαση/ υλοποίηση έργων με αισθητήρες (μετεωρολογικούς σταθμούς, αισθητήρες αέριων ρύπων), καθώς και στις χρησιμοποιούμενες ασύρματες (ZigBee, WiFi)/ ενσύρματες επικοινωνίες (Ethernet, Serial over RS232). Η ΤΕΛΕΣΤΩ έχει συμμετάσχει σε σειρά έργων που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό τεχνικής εξειδίκευσης και απαιτούν σημαντική εμπειρία/ καινοτόμα προσέγγιση. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα βασίζεται στο υψηλό επιστημονικό προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας (κύρια ερευνητική ομάδα), όπως επίσης και στην εμπειρία διαχείρισης πολύπλοκων έργων.