Εταίροι

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών Και Προβλέψεων

ΝΠΙΔ Μη κερδοσκοπικό σωματείο με κύριο σκοπό την εκπόνηση μελετών αναφερομένων σε προβλήματα της τουριστικής οικονομίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας με επιδίωξη τη διατύπωση προτάσεων που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη του τομέα της ξενοδοχίας, του τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας.