Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νομού μπορεί να επιτευχθεί με τη χάραξη, σηματοδότηση και ανάδειξη διαδρομών πολιτιστικού τουρισμού στους παράλιους και παραποτάμιους άξονες, καθώς και με την παράλληλη συντήρηση – αποκατάσταση χαρακτηριστικών μνημείων, ώστε να καταστούν επισκέψιμα, αλλά και με την ανάπλασή τους, ώστε ορισμένα να διαμορφωθούν σε χώρους πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων και να ενταχθούν σε ευρύτερα προγράμματα (ΕΟΤ, ΥΠΠΟ, ΥΠΕΝ, ΥΠΕΣ).

Διαδραστικός Χάρτης

Aναπτυξιακές προτάσεις - Αιτωλοακαρνανία