Μάνη

Μάνη

Η χερσόνησος της Μάνης, στα Νότια της Πελοποννήσου, συνιστά ένα σπάνιο, μεγάλης κλίμακας, ιστορικό και αισθητικό σύνολο, με ιδιαίτερο ιστορικό οικιστικό δίκτυο στο οποίο περιλαμβάνονται πυργόσπιτα και οχυρωμένα συγκροτήματα κατοίκησης

  • Ιστορική συνέχεια από την Παλαιολιθική εποχή, μέχρι και σήμερα
  • Διακριτή γεωμορφολογία
  • Ισχυρές παραδόσεις, κοινωνική οργάνωση, αρχιτεκτονική
  • Πλούσια σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους περιοχή

Διαδραστικός Χάρτης

Τεκμηρίωση (Περιβαλλοντικό απόθεμα)

Τεκμηρίωση (Πολιτιστικό απόθεμα)

Aναπτυξιακές προτάσεις - Μάνη