Δελτίο Τύπου ΑΕΙ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 12/12/2023 )